AVÍS LEGAL CONDICIONS D'ÚS

En aquest apartat s'INCLOU informació sobre les condicions d'accés i utilització d'aquest lloc web que ha de ser conegut per l'usuari. Informació general sobre www.calalluita.com, als efectes previstos a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

"A Ca la Lluita tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar de l'acompliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si en Ca la Lluita estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Ca la Lluita,  a l'adreça de correu electrònic calalluita@calalluita.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

Així mateix, sol·licitem la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els contractats i fidelizarle com a client. "

Finalitat del portal www.calalluita.com

En la nostre pàgina web donem informació sobre tot el què pot interessar al client: promocions i ofertes de productes, facilitats de compra, horaris, ubicació del centre, activitats en els nostres establiments, etc.

Condicions d'accés i utilització d'aquest lloc web. Accés al web, continguts i informació.

L'accés a aquesta pàgina web es responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El web www.calalluita.com no garanteix que els articles, productes i / o serveis exposats al web estiguin disponibles a la botiga física de l'empresa, així com que els preus siguin els vigents en el moment de la consulta al web. Ca la Lluita es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris per a la pàgina web sense necessitat de donar avís.

Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels continguts

L'Usuari es compromet a fer una correcta utilització del web i utilitats que se li proporcionen acord amb la llei, el present Avís Legal, i les indicacions i avisos que se li comuniquen. L'Usuari s'obliga a l'ús exclusiu de la web, i tots sobre continguts, per fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i / o puguin resultar lesius dels Drets legítims de "Ca la Lluita" o de qualsevol tercer, i / o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts i serveis de la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar , inutilitzar, sobrecàrrega, deteriorar o impedir la normal utilització del web, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking), d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari). En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació; indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats en l'ordre públic; indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats per l'ordre públic; sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar; violi els secrets empresarials de tercers; sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; de qualsevol manera menyscabi el crèdit de Ca la Lluita o de tercers; infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions; constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial; incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de Ca la Lluita o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics; provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei; De conformitat amb el disposat anteriorment, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia , programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, els altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a no: reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Ca la Lluita o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en la pàgina web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web, dels Serveis i / o dels Continguts. En concret, la utilització dels arxius fotogràfics i d'àudio / vídeo de Ca la Lluita estan subjectes a les següents condicions: Queda prohibida la seva utilització amb fins comercials i / o la seva posterior distribució. Les imatges i recursos audiovisuals aquí disponibles són per a ús exclusiu dels mitjans de comunicació i per a fins merament informatius, sempre que es citi la procedència. Queda, per tant, prohibit el seu ús per a il·lustrar activitats, productes o esdeveniments d'altres companyies. Ca la Lluita es reserven el dret de retirar el permís d'ús de qualsevol d'aquestes imatges o arxius d'àudio / vídeo quan consideri que s'estan destinant a fins que danyen d'alguna manera els seus interessos. Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la web www.calalluita.com (en endavant, el "Hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents, sempre prèvia autorització: l'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del lloc web o al punt concret que li autoritzi Ca la Lluita, però no podrà reproduir-les de cap manera; no es crearà un frame sobre les pàgines web del lloc web; no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Ca la Lluita, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del lloc i els Productes i / o Serveis; no es declararà ni es donarà a entendre que Ca la Lluita ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç; excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Ca la Lluita; i la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Ca la Lluita i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de Ca la Lluita dels seus continguts o serveis.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

L'Usuari s'obliga a respectar els drets de propietat industrial de Ca la Lluita  i de qualsevol altre tercer. L'ús o la concessió d'accés a la pàgina web no comporten l'atorgament de cap dret sobre les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s'utilitzin en la mateixa. L'usuari podrà descarregar-se la pàgina web en el seu terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap finalitat comercial, de manera que no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut del web amb fins públics o comercials. Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Ca la Lluita sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació o qualssevol altres que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Lloc web.

Durada del servei

Ca la Lluita no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web. Quan això sigui raonablement possible, Ca la Lluita advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc web. Ca la Lluita tampoc garanteix la utilitat del Lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat. L'accés a la web de Ca la Lluita té una durada indefinida; no obstant això, Ca la Lluita es reserva el dret de suspendre sense previ avís l'accés als Usuaris que, al seu parer, incompleixin les normes d'utilització de la seva pàgina web i exercir les mesures legals oportunes. A més Ca la Lluita es reserva el dret de restringir l'accés a algunes seccions del web al públic en general, limitant-se únicament a usuaris o Grup d'usuaris concrets a través del lliurament d'una contrasenya d'accés de la qual seran responsables.

Exclusió de responsabilitat

Ca la Lluita realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la pàgina web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts del web. Ca la Lluita exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de: La interrupció del funcionament o la manca de disponibilitat d'accés a la pàgina web. La privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l'Usuari, i / o l'accés no consentit de tercers no autoritzats. L'eventual transmissió d'elements que afectin negativament els sistemes informàtics. L'exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts de la seva pàgina web.

Ús de cookies

Ca la Lluita podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació a la seva pàgina web i conèixer les preferències de l'Usuari permetent el seu reconeixement. No obstant això l'Usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep. Llegir política de cookies.

Protecció de dades de caràcter personal

Ca la Lluita s'obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa. Llegir política de privacitat